Project

Een enthousiaste werkgroep uit Winsum werkt sinds 2015 aan een project in Pavshyno, een zigeunerdorp aan de westkant van de Oekraïne. Dit project is begonnen met de bouw van een kerk- en schoolgebouw.

Ondertussen is het voor deze werkgroep zoveel meer geworden dan alleen het bouwen zelf. Het contact met dorpsbewoners, het spelen met de kinderen en de verbondenheid die zij onderling delen, maakt dat zij zich willen blijven inzetten om de bewoners van het dorp een kans te geven op een beter bestaan.

pavshyno01In het bouwen van een kerk- en schoolgebouw zijn de elementen aanwezig om de vicieuze cirkel van uitzichtloosheid te doorbreken. De mensen krijgen via de pastor in de kerk de kans het evangelie van Jezus te ontdekken en met de komst van een school krijgen kinderen de mogelijkheid onderwijs te volgen.

Jaarlijks wordt er vanuit Winsum een reis naar Pavshyno georganiseerd, om daar de bewoners te ontmoeten en samen te werken aan het gebouw. Daarnaast bieden zij hulp in de vorm van kleding en dekens.

Help de werkgroep Winsum met een donatie (o.v.v. Winsum)

IBAN werkgroep Winsum NL23RABO0308312880

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.