Project

Een enthousiaste werkgroep uit Winsum werkt sinds 2015 aan een project in Pavshyno, een zigeunerdorp aan de westkant van de Oekraïne. Dit project is begonnen met de bouw van een kerk- en schoolgebouw.

Ondertussen is het voor deze werkgroep zoveel meer geworden dan alleen het bouwen zelf. Het contact met dorpsbewoners, het spelen met de kinderen en de verbondenheid die zij onderling delen, maakt dat zij zich willen blijven inzetten om de bewoners van het dorp een kans te geven op een beter bestaan.

pavshyno01In het bouwen van een kerk- en schoolgebouw zijn de elementen aanwezig om de vicieuze cirkel van uitzichtloosheid te doorbreken. De mensen krijgen via de pastor in de kerk de kans het evangelie van Jezus te ontdekken en met de komst van een school krijgen kinderen de mogelijkheid onderwijs te volgen.

Jaarlijks wordt er vanuit Winsum een reis naar Pavshyno georganiseerd, om daar de bewoners te ontmoeten en samen te werken aan het gebouw. Daarnaast bieden zij hulp in de vorm van kleding en dekens.

Help de werkgroep Winsum met een donatie (o.v.v. Winsum)

IBAN werkgroep Winsum NL23RABO0308312880

Deel dit op:

Wilt je ons werk ondersteunen met gebed?

Wij vragen je te bidden voor het straatkinderen project Arendsnest. De armoede in Oekraïne neemt eerder toe dan af, daarom wordt het voor veel ouders nog moeilijker om voor hun kinderen te zorgen. Dat vraagt des te meer inspanning van het Arendsnest om een deel (of het geheel) van de zorg over te nemen.
Bid ook voor de werkers in het Arendsnest, zij doen tenslotte het echte werk.

Online donatie

paymentmethod_imagepaymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.