Project

Stichting Oekraïne Projecten verleent al tientallen jaren hulp aan kansarme mensen in de regio Transkarpatië* in west Oekraïne. Vanuit Christelijk perspectief zijn wij er van overtuigd dat wij Gods peilloze liefde ook in de Oekraïne mogen doorgeven.

kledinghulp07

Via contacten in Hongarije en Roemenië zijn wij ook in deze regio, Oblast Transkarpatie, terechtgekomen en mogen wij via een netwerk van nieuwe contacten ter plaatse hulp bieden in schrijnende situaties, met name in de vorm kledingtransporten.

De kleding, en andere hulpgoederen gaan onder andere naar bejaardenhuizen en kindertehuizen en komt direct terecht bij de mensen die het nodig hebben. In Hattem worden de goederen door een trouwe groep vrijwilligers gereed gemaakt voor transport waarna het in combinatievrachten naar de Oekraïne wordt getransporteerd.

Tijdens deze transporten is de grenspassage vaak een behoorlijke hobbel omdat aan veel en regelmatig veranderende regels moet worden voldaan. Ook moeten de ingevulde formulieren nauwkeurig kloppen met de lading. In Oekraïne worden de goederen vaak onder toezicht van de douane gelost en opgeslagen in een lokaal depot.

Regelmatig gaan mensen van de stichting naar de Oekraïne toe om de vinger aan de pols te houden bij de gang van zaken en met de leiding ter plaatse overleg te voeren.

kledingcontainer02Wilt u uw kleren doneren aan de mensen in Oekraine? U kunt uw kleding inbrengen in de container aan de Nieuweweg 1 in Hattem. Wij verzoeken u de kleding gewassen en gevouwen in gesloten zakken aan te bieden. Hartelijk dank!

Help deze groep vrijwilligers met een donatie (o.v.v. Kledinghulp)

* De Hongaarse naam van het gebied luidt Kárpátalja. Andere namen voor nagenoeg het zelfde gebied zijn Subkarpatië en Karpato-Oekraïne. Het gebied Transkarpatië ligt nu in Oekraïne, vroeger behoorde het bij Hongarije. Door de Sovjet-Unie is het gebied in 1945 geannexeerd en bij Oekraïne gevoegd. In 1989, bij de omwenteling, werd het gebied niet teruggegeven aan Hongarije.

Deel dit op:

Wilt je ons werk ondersteunen met gebed?

Wij vragen je gebed voor de school op het zigeunerkamp in Pavshyno. Bid dat de lokale Oekraïnse overheid deze school als officiële school gaat erkennen. Bij een officiële school kunnen de leerlingen doorstromen en komen er gecertificeerde, door de overheid betaalde leerkrachten voor de klas.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.