Project

Onder de vlag van stichting Oekraïne projecten wordt door een groep enthousiaste mensen uit Assen sinds 2013 gewerkt aan blijvende hulp aan de armste inwoners van Oekraïne. In het dorp Barkasovo werken zij op een zigeunerkamp.

Werk hebben de meeste zigeuners niet en uitzicht op werk is er ook niet. Met contactpersoon Sándor Kovacs en de kerkelijke gemeente op het zigeunerkamp wordt bekeken wie de meeste hulp nodig heeft en wat haalbaar is.

Om de zigeuners een toekomst te bieden is er in 2013 begonnen met het uitbreiden van de school op het kamp. In de winter wordt er voedselhulp geboden tegen honger. Met de school en het verbeteren van de woningen wil de werkgroep de zigeuners een toekomst bieden.

Het kleine schoolgebouw is voor de kinderen de poort naar de toekomst. Elke dag krijgen ze er les en ontvangen ze er een warme maaltijd. De kinderen hebben zo een nuttige invulling van de dag. Ze mogen in een schoon en warm lokaal zitten waar ze les krijgen. Ook de ouders genieten en leren van de verhalen die de kinderen vertellen.

assen10Assen heeft diverse lopende bouw- en renovatie projecten in Barkasovo zoals een badhuis, school, kerkgebouw, schuur voor houtopslag en er worden betonnen paden aangelegd in het zigeunerkamp.

Naast de bouwactiviteiten zet Assen voor Oekraïne zich ook in op sociaal gebied. Met de kinderen wordt gezongen, een spel gespeeld of een werkje gemaakt. Echte aandacht die de kinderen in hun omstandigheden goed kunnen gebruiken.

Om de projecten te kunnen financieren organiseert de werkgroep veel acties. Van het geld dat daarmee wordt ingezameld schaffen zij bouwmaterialen en materialen voor het kinderwerk aan. De deelnemers aan de reis betalen zelf hun reisgeld waaruit de reis en het verblijf worden betaald.

Help de werkgroep Assen met een donatie (o.v.v. Assen)

IBAN werkgroep Assen NL61RABO0152772405

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.