Project

Samen met enkele andere Nederlandse stichtingen werken we nauw samen met de stichting Armenhulp in Oekraïne, opgezet door Sándor Kovács. Deze stichting zorgt vanuit Oekraïne voor de distributie van kleding, voedsel en steunt gezinnen met medicijnen en andere hulp uit Nederland.

Het werk van Sándor Kovács en zijn medewerkers is met name gericht op hulpbehoeftigen zoals zigeuners en de armste Hongaren en Oekraïners in de regio Transkarpatië*. In de database van Stichting Armenhulp staan veel gezinnen die grote moeite hebben om de winter door te komen.

De wereldwijde crisis van 2008 heeft diepe sporen getrokken in Oekraïne: een hoge inflatie, een snel stijgende werkloosheid met als gevolg een sterke toename van de armoede. Ook de oorlog in het oosten van het land heeft veel invloed op de economie. Stichting Oekraïne Projecten zet zich in om circa 150 gezinnen in Transkarpatië te helpen.

Deze hulpverlening is zowel materieel als geestelijk door mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Elke winter worden de gezinnen een aantal keren bezocht met extra materiele hulp in de vorm van onder andere meel, aardappels, rijst, bieten, pasta, uien en suiker. Deze producten worden lokaal gekocht om zo ook de plaatselijke economie te stimuleren.

* De Hongaarse naam van het gebied luidt Kárpátalja. Andere namen voor nagenoeg het zelfde gebied zijn Subkarpatië en Karpato-Oekraïne. Het gebied Transkarpatië ligt nu in Oekraïne, vroeger behoorde het bij Hongarije. Door de Sovjet-Unie is het gebied in 1945 geannexeerd en bij Oekraïne gevoegd. In 1989, bij de omwenteling, werd het gebied niet teruggegeven aan Hongarije.

Help Sándor Kovács en zijn medewerkers met een donatie (o.v.v. Armenhulp)

Deel dit op:

Wilt je ons werk ondersteunen met gebed?

Wij vragen je gebed voor de school op het zigeunerkamp in Pavshyno. Bid dat de lokale Oekraïnse overheid deze school als officiële school gaat erkennen. Bij een officiële school kunnen de leerlingen doorstromen en komen er gecertificeerde, door de overheid betaalde leerkrachten voor de klas.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.