Project

Sinds 2015 bied Stichting Oekraïne Projecten structurele ondersteuning aan straatkinderenproject "Het Arendsnest" in Beregowo Oekraïne. Het project is in 2003 opgezet door Flora Brokaar en is sindsdien enorm gegroeid.

Van een enthousiast particulier initiatief is “Het Arendsnest” inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige geregistreerde humanitaire Oekraïense stichting, volledig gedragen door locale christenen. Wij zijn blij dat we naast Childrens Relief, st. Breath en een klein aantal anderen een nieuwe samenwerkingspartner van dit mooi project mochten worden en zo een belangrijke bijdrage leveren in de continuïteit van de zorg voor deze kinderen.

Helaas is de situatie in Oekraïne zo dat lang niet alle kinderen een veilig thuis hebben. Zij slapen bij hun alcohol­verslaafde moeder, slechte vrienden of een moeder die prostituee is. Ze leven weliswaar niet 24 uur per dag op straat, maar hebben evenmin een thuis.

arendsnest1In het Arendsnest worden er op drie manieren zorg geboden aan kinderen in nood.

dagopvang
Voor kinderen met een huis maar zonder thuis is er kleinschalige dagopvang. Hier kunnen kinderen genieten van een bad, hun kleding wassen, ontspannen en leerzame activiteiten doen, samen een warme maaltijd klaarmaken en horen dat er een liefdevolle Vader in de hemel is die om hen geeft.

naschoolse opvang
Voor kinderen met een leerachterstand is er een naschools programma. Hier krijgen kinderen persoonlijk onderwijs, gegeven door een christelijke onderwijzeres. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden zoals lezen en schrijven zodat de kans op een baan in de toekomst vergroot wordt.

24-uursopvang
Als de bovengenoemde vormen van zorg onvoldoende toereikend zijn om een kind een goede toekomst te geven is er 24-uursopvang. Hier kunnen kinderen tijdelijk of langdurig verblijven zolang het nodig is.

Het doel van alle programma’s van “Het Arendsnest” is dat de kinderen een veilige plek hebben bedekt onder de vleugels van Gods liefde.

Help het Arendsnest met een donatie (o.v.v. Arendsnest)

Klik hier voor de brochure van het Arendsnest.

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.