Stichting Oekraïne Projecten (hierna te noemen: stichting OP) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, giftgevers, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Stichting OP houdt een giftgevers en/of donateursadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd. Wij leggen gegevens vast indien met ons in contact getreden wordt en/of financieel wordt bijgedragen aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, belangstellende en/of deelnemer aan een van onze acties of evenementen. Donateurs geven toestemming tot gebruik van de door hen verstrekte gegevens door stichting OP. Belangstellenden zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief en hiertoe gegevens aan stichting OP hebben verstrekt.

In alle gevallen worden slechts de relevante gegevens verwerkt, zoals naam (voor- en achternaam), e-mailadres en een bankrekeningnummer (IBAN). In beginsel worden geen andere persoonsgegevens door ons verwerkt, tenzij deze aan ons worden verstrekt, zoals adres en telefoonnummer.

Informeren over activiteiten

Stichting OP heeft een doelstelling, welke drieledig is en daarnaast is stichting OP verplicht aan haar achterban verantwoording af te leggen voor de inzet van de ontvangen giften en inzet. Om hieraan te voldoen informeren wij onze donateurs, giftgevers, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Wij houden iedereen op de hoogte van onze activiteiten via e-mail of post. Het doel van de informatieverstrekking is erop gericht onze werkzaamheden kenbaar te maken en om u te vragen om (financiële dan wel geestelijke) ondersteuning.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt zo mogelijk eveneens via de website, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven dan wel wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. Persoonlijke werving kan eveneens plaatsvinden via een aanmeldformulier.

Financiële gegevens

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de donatie en/of de periodieke gift. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Stichting OP heeft een erkenning voor goede doelen, vanwege de ANBI-status.

Rechtsgronden

De rechtsgronden die stichting OP hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens zijn

  • vanwege de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (o.a. boekhoudkundige verwerkingen en fiscale verplichtingen);
  • vanwege gerechtvaardigde belangen van stichting OP, waarbij te allen tijde de impact op de privacy zo beperkt mogelijk wordt gehouden;
  • vanwege verkregen toestemming van u.

Inzagerecht of recht op vergetelheid

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u de rechten om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen (vergetelheid). U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U dient in alle gevallen uw verzoeken te richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt getracht binnen vier weken na ontvangstdatum van het verzoek te reageren op het verzoek.

Indien u een verzoek indient tot inzage is stichting OP verplicht een bewijs van identiteit te vragen van u voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Nieuwsbrieven

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven als donateur of belanghebbende of vrijwilliger uw e-mailadres of adres aan ons hebt verstrekt wordt u per e-mail of per post door ons geïnformeerd over diverse zaken. Uw e-mailadres is en wordt alleen vanwege uw toestemming aan de lijst toegevoegd. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dan kunt u zich op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijnen

Stichting OP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken, waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In ieder geval worden persoonsgegevens bewaard voor de duur die door specifieke regelgeving is vereist.

Cookies

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van functionele cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de website correct functioneert. Een cookie is een klein bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen.

Verder gebruiken wij een analytische cookie (Google Analytics). Met deze cookies verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website en zijn wij in staat het gedrag van onze bezoekers – geanonimiseerd – te monitoren, waarna wij onze site kunnen verbeteren om onze bezoekers een betere gebruikservaring te bieden.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Ook kunnen op onze website links zijn opgenomen naar andere, niet bij stichting OP behorende, websites. Stichting OP draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Stichting OP heeft zich ingespannen technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze wordt getracht ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor diegenen die daar vanuit hun rol toe bevoegd zijn. Bovendien wordt getracht dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen en contact

De Stichting behoudt zich het recht haar privacy statement te wijzigen. De meest recente versie kunt u altijd vinden op de website.

Als u vragen / opmerkingen /klachten hebt over dit beleid, neemt u dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.