Om ANBI te kunnen blijven dient de stichting aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder bepaalde gegevens publiceren op onze website.

statutaire naam: “Stichting Oekraïne Projecten”

RSIN/ fiscaal nummer: 808368886

KvK nummer: 05065072

SBI-code: 88999

Rekeningnummer: NL03RABO032.57.74.889

Datum akte van oprichting: 08-10-1999

Bezoekadres: Steenboerweg 37, 8042AT Zwolle

Secretaris: Herman Kroes

Penningmeester: Johannes Kroes

De stichting stelt zich ten doel:
a) Het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijk hulp aan, in eerste instantie, de armste bevolkingsgroepen in Oekraine;
b) Het ondersteunen van de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, in eerste instantie in boevengenoemd gebied;
c) Het motiveren van onder andere jongen in Nederland om op wat voor manier dan ook actief te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld.

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door onder meer:
a) Het ondersteunen van projecten in voornoemd gebied;
b) Het inzamelen van gelden en goederen;
c) Het onderhouden van contacten in zowel binnen- als buitenland ter bevordering/ondersteuning van de doelstellingen;
d) Het organiseren van reizen van en naar genoemd gebied;
e) Alle overige wettelijke middelen om de doelstellingen te bereiden.

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel worden verkregen uit:
a) Schenkingen
b) Legaten
c) Subsidies
d) Erfstellingen en alle ander wettelijke middelen

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De belastingdienst verlangt de volgende gegevens in het beleidsplan:
- Melden van bepaalde zakelijke gegevens. Deze gegevens zijn hierboven opgenomen en bij ‘contact’
- Melden van beleid en de strategie. Deze gegevens zijn hierboven opgenomen en bij ‘over ons’ en ‘projecten’
- Melden van bestuurssamenstelling. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen en bij ‘contact’ en ‘over ons’
- Melden van financiële gegevens. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen

De functie van de bestuurders en de namen van de bestuurders
In de KvK van SOP zijn de volgende drie bestuurders ingeschreven:

Naam Kroes, Harmen
Datum in functie 01-02-2015 (datum registratie: 17-02-2016)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd

Naam Michelsen, Miggel Jan Matthias
Datum in functie 16-02-2015 (datum registratie: 06-03-2015)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd

Naam Kroes, Jannes
Datum in functie 16-02-2015 (datum registratie: 06-03-2015)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd

Naast deze drie bestuurders kent SOP ook andere bestuursleden. Hiervoor verwijzen we naar ‘over ons’. Er is geen Raad van Toezicht.

Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen kan echter voor werkelijk gemaakte kosten (waaronder mede begrepen kosten in verband met tijdsverzuim) een redelijke vergoeding worden toegekend.

Meest recente jaarverslag

Oudere jaarverslagen

Wilt u de financiële verantwoording van 2014 en/ of daarvoor? Mail dan: penningmeester@oekraine-projecten.nl

Wilt je ons werk ondersteunen met gebed?

Wij vragen je gebed voor de school op het zigeunerkamp in Pavshyno. Bid dat de lokale Oekraïnse overheid deze school als officiële school gaat erkennen. Bij een officiële school kunnen de leerlingen doorstromen en komen er gecertificeerde, door de overheid betaalde leerkrachten voor de klas.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.