Stichting Oekraïne Projecten
Het dagelijks bestuur van Oekraïne Projecten is gevestigd in Hattem. Stichting Oekraïne Projecten heeft werkgroepen in Hattem, Assen en sinds 2015 in Winsum. Oekraïne Projecten is als stichting aangemeld bij de kamer van koophandel in Zwolle en heeft een ANBI-status.

Het bestuur van de stichting bestaat per 01-01-2016 uit de volgende personen:
Voorzitter Matthias Michelsen uit Hattem
Secretaris Jacob-Jan Smallenbroek uit Zwolle
Penningmeester Johannes Kroes uit 't Harde
Algemeen lid Peter de Jong

Voor project Het Arendsnest maken de volgende personen deel uit van het bestuur:
Initiatiefneemster Flora Brokaar
Ambassadeur ds. Lucius de Graaff

Vanuit werkgroep Assen maken de volgende personen deel uit van bestuur:
Algemeen lid Thijs Sander uit Assen
Algemeen lid Piet Haveman uit Assen

Doelstellingen
De doelstellingen die wij als stichting hebben zijn:
- Hulpverlening aan de armen in Oekraïne;
- Verbreiding evangelie;
- Bewustwording in Nederland

Hulpverlening
Het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijke hulp aan, in eerste instantie, de armste bevolkingsgroepen in Oekraïne. Hoe deze hulpverlening tot stand gekomen is en blijft komen, kan worden gevolgd op de pagina projecten. Op deze pagina zijn de projecten te zien welke zijn uitgevoerd en de projecten waaraan tot op heden wordt gewerkt.

Verspreiding Evangelie
Het ondersteunen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. De verspreiding wordt vaak voor kinderen gegoten in een zogenaamde vakantiebijbelweek. Tijdens deze bijeenkomsten worden de kinderen verteld over het Evangelie. Daarnaast wordt doorgaans door een van de aanwezigen vanuit Nederland gesproken in een kerkdienst.

Bewustwording
Het motiveren van onder andere jongeren in Nederland om op wat voor manier dan ook actief te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld. Tijdens een reis naar Oekraïne werken de jongeren aan een project en wordt er vaak een vakantiebijbelweek georganiseerd voor de Oekraïense kinderen. Hiernaast wordt door de groep doorgaans een zigeunerkamp bezocht. Hierdoor krijgen de jongeren een indruk van de dagelijkse, zware, levensomstandigheden waarmee de zigeuners te maken hebben. Wij hopen hierdoor bewustwording te creëren bij de jongeren en dat ze hierdoor zich inzetten voor minderbedeelden.

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden.

Online donatie

paymentmethod_image paymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.