HATTEM – Deze week zijn er ruim 2.100 kaarten door de enthousiaste lopers van stichting Oekraïne Projecten in de gemeente Hattem bezorgd. Dankzij dit grote aantal kaarten, de extra giften die zijn gegeven en de twee sponsoren is er ruim € 1.500,- opgehaald voor het project ‘Arendsnest’.

Er zijn al met al meer kaarten bezorgd dan vorig jaar en dat ondanks de coronasituatie. Vrij snel na de start van de actie, moest het inleverpunt bij De Fontein noodgedwongen dicht. Dankzij het snelle schakelen van de Fontein en de inzet van de familie Keijl kwam er een ander inleverpunt, waardoor deze actie een succes is geworden.

De opbrengst wordt gebruikt om kansarme en verwaarloosde kinderen een warm nest te bieden, door hetzij 24-uurs opvang, hetzij dagopvang hetzij naschoolse opvang. Mocht u dit project willen steunen met een gift, dat kan door te doneren op NL03 RABO 0325 7748 89 ten name van Stichting Oekraïne Projecten onder vermelding van ‘Arendsnest’.

De organisatie wil iedereen hartelijk bedanken die dit jaar de actie tot een succes heeft gemaakt!

Deel dit op:

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden. 

Online donatie

paymentmethod_imagepaymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.