HATTEM – Deze week zijn er ruim 2.100 kaarten door de enthousiaste lopers van stichting Oekraïne Projecten in de gemeente Hattem bezorgd. Dankzij dit grote aantal kaarten, de extra giften die zijn gegeven en de twee sponsoren is er ruim € 1.500,- opgehaald voor het project ‘Arendsnest’.

Er zijn al met al meer kaarten bezorgd dan vorig jaar en dat ondanks de coronasituatie. Vrij snel na de start van de actie, moest het inleverpunt bij De Fontein noodgedwongen dicht. Dankzij het snelle schakelen van de Fontein en de inzet van de familie Keijl kwam er een ander inleverpunt, waardoor deze actie een succes is geworden.

De opbrengst wordt gebruikt om kansarme en verwaarloosde kinderen een warm nest te bieden, door hetzij 24-uurs opvang, hetzij dagopvang hetzij naschoolse opvang. Mocht u dit project willen steunen met een gift, dat kan door te doneren op NL03 RABO 0325 7748 89 ten name van Stichting Oekraïne Projecten onder vermelding van ‘Arendsnest’.

De organisatie wil iedereen hartelijk bedanken die dit jaar de actie tot een succes heeft gemaakt!

Deel dit op:

Wilt je ons werk ondersteunen met gebed?

Wij vragen je te bidden voor het straatkinderen project Arendsnest. De armoede in Oekraïne neemt eerder toe dan af, daarom wordt het voor veel ouders nog moeilijker om voor hun kinderen te zorgen. Dat vraagt des te meer inspanning van het Arendsnest om een deel (of het geheel) van de zorg over te nemen.
Bid ook voor de werkers in het Arendsnest, zij doen tenslotte het echte werk.

Online donatie

paymentmethod_imagepaymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.