Donderdagochtend zijn we ontwaakt in een wereld die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Het land waar we actief zijn (Oekraïne) is binnengevallen door de grootmacht Rusland.

Gedurende de dag komen van verschillende kanten berichten ons tegemoet. Onduidelijke berichten, tegenstrijdige berichten, maar de kern van de berichten is hetzelfde; hetgeen wat veraf leek is ineens heel dichtbij gekomen en het land staat op zijn kop. We horen berichten van mensen die grote steden (zoals Kiev) proberen te ontvluchten, lange rijen voor winkels, apotheken en benzinepompen, schaarste aan eten, medicijnen en brandstof en het niet kunnen krijgen van contant geld uit de muur. We krijgen tegenstrijdige berichten of grenzen wel of niet open zijn of alleen open zijn voor vrouwen en kinderen.

Aannemelijk is dat er een vluchtelingenstroom op gang gaat komen (of al is gekomen) naar de grensstreken met Europa en daarmee ook naar de grenstreek waar wij als stichting actief zijn (Transkarpatië). Wij horen dan ook de vraag: wat kunnen wij als stichting doen in deze situatie? Een hele lastige vraag, omdat wij als stichting nooit geconfronteerd zijn met een noodhulpvraag van deze omvang. Toch kunnen we niet zwijgen in deze situatie en hebben we donderdagavond vergaderd. Momenteel is het voor ons als stichting heel lastig concreet een actie op te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij snel relatief veel geld kunnen inzamelen voor de situatie aldaar, maar de vraag is of wij het geld ook doelmatig kunnen besteden in het gebied waar wij actief zijn. Dat is lastig, want onzeker is of wij goederen vanuit Europa in Oekraïne krijgen en of onze contactpersonen in Oekraïne geld kunnen opnemen. Zonder geld en goederen kunnen wij, zoals het nu lijkt, weinig doen.

Via onze contactpersonen in Oekraine houden we de situatie in het land nauwlettend in de gaten en kijken we naar mogelijkheden om noodhulp te verlenen. Zodra het mogelijk is om geld en/of goederen naar de getroffen gebieden te krijgen, met daaronder op hoofdlijnen een plan hoe de hulp wordt geboden en eventuele vluchtelingen kunnen worden opvangen, willen, kunnen en zullen wij snel schakelen.

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in het land. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Deel dit op:

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden. 

Online donatie

paymentmethod_imagepaymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.