Nieuws

We zijn dankbaar dat er - ondanks de voortdurende oorlog - een voorzichtige herstart is van het werk in het straatkinderenproject Arendsnest.


Lees hier de nieuwsbrief

De familie Bakker is in augustus naar Oekraïne geweest. Ze hebben een bezoek aan het centrum Nefelecjs gebracht en geïnventariseerd welke noodhulp er voor de winter nodig is. 
Het was een erg mooie reis en goed om er weer te zijn. Op de terugweg zijn ze nog even langs Pavlika geweest. Hij doet het ontzettend goed en boekt progressie. 

Sinds het oorlog is in Oekraïne, zijn er vanuit  SOP al een aantal transporten met hulpgoederen die kant op gegaan. Op het kaartje van Oekraïne kunt u zien op welke plekken de goederen terecht zijn gekomen. Het is zo mooi om te zien dat de spullen door het hele land gaan. Onze contactpersoon heeft veel contacten en regelt dat de goederen door het land verspreid worden, van het westen van Oekraïne, tot aan het front in het westen en de kust in het zuiden.

Vanmorgen, zaterdag 2 juli, is vanuit SOP een voedseltransport naar Oekraïne vertrokken. In dit transport zit 14.284 kg voedsel, 5.500 kg kleding en 1.700 kg verzorging en overige artikelen. Onze Oekraïense contactpersoon draagt zorg voor nadere verspreiding van deze goederen in het land. Een deel van de goederen gaat naar het front.

José Bakker, Adriana Buchner en Jan Hagens gaat de Nijmeegse vierdaagse op 19 tot 22 juli lopen voor Testify to Love! Ze hebben al een super bedrag binnen gehaald en oefenen met veel plezier.

And the story continues...

De nieuwsberichten over de oorlog in Oekraïne blijven dagelijks nieuws, al is het – hoe vreselijk dat ook is om te beseffen – bijna “gewoon” geworden. Een dag zonder een nieuwsbericht uit Oekraïne is bijna niet meer in te denken.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

Stichting Oekraïne Projecten heeft als doel de noodhulp aan Oekraïne te continueren. Vanuit Oekraïne krijgen we namelijk veel hulpvragen. De situatie is en blijft erg schrijnend. Op dit moment is er een groot voedseltekort en de gevluchte Oekraïners hebben, vanwege de vaak warme zomers, sterk behoefte aan zomerkleding. SOP zal hierom de komende periode noodhulptransporten vanuit Nederland blijven organiseren. Hiervoor hebben we uw hulp hard nodig!

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne alweer bijna drie maanden. Zo nu en dan een wat meer positief bericht, maar daartegenover staan minstens zoveel verschrikkelijke en onmenselijke berichten. In deze nieuwsbrief geven wij u een update van wat er in de afgelopen weken zoal is gebeurd.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen

 

De afgelopen twee weken is er weer veel gebeurd. In deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de noodhulp, die wordt geboden. Het wordt een greep uit de indrukwekkende verhalen, die met ons worden gedeeld.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Vanuit Testify to Love zijn er diverse giften binnen gekomen en we danken iedereen die een bijdrage heeft gedaan. Met deze giften kunnen we de lokale bevolking in Oekraïne helpen.

Gelukkig kan de dagopvang in het Arendsnest ondanks de oorlogssituatie nog steeds doorgaan! Op dit moment zijn er twaalf kinderen die de dagopvang bezoeken.

In deze nieuwsbrief kunt u het laatste nieuws lezen over de hulp die de afgelopen tijd geboden is in Oekraïne.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Wat is er veel werk verzet de afgelopen week! Door onze vrijwilligers die in Oekraïne waren om te helpen, maar ook door onze contactpersoon en de lokale bevolking.

We krijgen mooie berichten vanuit Oekraïne. We hoorden gisteravond dat de tweede groep vrijwilligers van SOP veilig is aangekomen bij onze contactpersoon. Vandaag zijn ze alweer keihard aan de slag gegaan  met onder anderen het ordenen van de opslagruimte die helemaal vol ligt met goederen die met de transporten vanuit Nederland zijn binnengekomen.

Zondagochtend 27 maart is er zowel vanuit Winsum als vanuit Hattem een groep van in totaal 6 vrijwilligers vertrokken naar Oekraïne. Vanaf Dresden rijden zij samen verder naar Oekraïne. Zij hopen in de loop van maandag 28 maart in Серне (Serne) aan te komen.

Subcategorieën

Wilt u ons werk ondersteunen met gebed?

Op dit moment roepen wij iedereen om op te bidden voor de situatie in Oekraïne. Bidt u met ons mee voor veiligheid en rust voor de Oekraïense inwoners, wijsheid voor de wereldleiders om de juiste beslissingen te nemen en om inkeer van de Russische leiders?

Wij vragen u ook om te bidden voor wijsheid voor ons als stichting. Dat we duidelijkheid mogen krijgen wanneer, waar en hoe we hulp kunnen bieden en dat we daarvoor klaar mogen staan als dat nodig is. Bidt u ook voor de vrijwilligers die af en toe afreizen naar Oekraïne om ter plekke hulp te bieden. 

Online donatie

paymentmethod_imagepaymentmethod_image

Omdat we een ANBI status hebben is je bijdrage aftrekbaar bij de Belastindienst.