Doelstellingen

De doelstellingen die wij als stichting hebben zijn:

– Hulpverlening aan de armen in Oekraïne;
– Verbreiding evangelie;
– Bewustwording.

Hulpverlening
Het verlenen van diaconale, charitatieve en geestelijke hulp aan, in eerste instantie, de armste bevolkingsgroepen in Oekraïne.

Hoe deze hulpverlening tot stand gekomen is en blijft komen, kan worden gevolgd op de pagina “projecten“. Op deze pagina zijn de projecten te zien welke reeds zijn uitgevoerd en de projecten waaraan tot op heden wordt gewerkt.

Verbreiding Evangelie
Het ondersteunen van de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, in eerste instantie in bovengenoemd gebied.

De verbreiding wordt vaak voor kinderen gegoten in een zogenaamde vakantiebijbelweek. Tijdens deze bijeenkomsten worden de kinderen verteld over het Evangelie. Daarnaast wordt doorgaans door een van de aanwezigen vanuit Nederland gesproken in een kerkdienst.

Bewustwording
Het motiveren van onder andere jongeren in Nederland om op wat voor manier dan ook actief te zijn voor de minderbedeelden op deze wereld.

Tijdens een reis naar Oekraïne werken de jongeren aan een project en wordt er vaak een vakantiebijbelweek georganiseerd voor de Oekraïnse kinderen. Hiernaast wordt door de groep doorgaans een zigeunerkamp bezocht. Hierdoor krijgen de jongeren een indruk van de dagelijkse, zware, levensomstandigheden aldaar en willen wij de bewustwording creëren.