Voetballen in Het Arendsnest

arendsnestRuim een jaar geleden is de Stichting betrokken geraakt bij het straatkinderenproject ‘Het Arendsnest’. Dankzij de inzet van diverse mensen en de Leiding van boven, mogen wij ervaren dat dit project voorspoedig verloopt. Alle activiteiten kunnen voor de volle honderd procent worden uitgevoerd. De medewerkers mogen zich verheugen in een goede gezondheid. En ook dat is een reden tot dankbaarheid jegens God. En ook wat de kinderen betreft zijn er op dit moment geen extra grote zorgen wat betreft hun gezondheid.

Uiteraard valt er van alles en nog wat te verbeteren wat betreft de gebouwen en de activiteiten. Zo staat er al een poosje een ‘voetbalkooi’ boven aan het verlanglijstje van de medewerkers. Ook in Oekraïne trappen de kinderen heel graag een balletje. Een bijkomend voordeel is dat, wanneer de kinderen uitgeput van het voetballen neerploffen in een stoel, zij meer openstaan voor een gesprekje met een van de medewerkers. Het nadeel van dat voetballen is wel dat de bal regelmatig bij de buren terecht komt. En dat vinden de buren minder prettig. En dit bezorgt de leiding ook wel enige spanning. Vandaar dat is besloten te gaan sparen voor een ‘voetbalkooi’ (pannakooi) voor in de tuin. Het is de bedoeling dat deze kooi ook van boven wordt afgesloten, zodat de bal niet meer op een verkeerde plek terecht komt.

En het zou mooi zijn wanneer u, die dit leest, een klein bedragje zou kunnen overmaken voor deze kooi. Het is best een dure aangelegenheid, maar de medewerkers proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Nu nog niet maar straks in het voorjaar of zomer. En wanneer de kooi klaar is, kunnen de kinderen naar hartenlust een balletje trappen zonder dat iemand er last van heeft. Helpt u een handje? En dan denk ik ook aan een goede professionele voetbal, een ‘leren pikker’ zoals wij die vroeger noemden. Een die niet zomaar stuk geknald wordt door de kinderen. De Oekraïense exemplaren zijn niet sterk, zacht gezegd. Mocht iemand van u een goede voetbal hebben – wij houden ons van harte aanbevolen.

Lucius de Graaff, ambassadeur Het Arendsnest.